Organizační pokyny pro účinkující a řemeslníky

Datum - s obota, 26.května 2017, program je od 10.00 do 19.00 hodin, adresa - zámek Mitrowicz, Koloděje nad Lužnicí č.p.1, Týn nad Vltavou, 375 01, popis cesty naleznete v záložce kontakt.

Pro účastníky bude umožněn vjezd do areálu zámku pouze na omezenou dobu nutnou k vyložení a naložení zboží, tj od 7.00 do 9.00 v ranních hodinách a od 19.00 hod dále.

Jelikož do areálu vede pouze jedna úzká cesta, kterou auta přijíždí i odjíždí, je nutné rozdělit Vás do skupin, každý máte svůj čas příjezdu, na který by jste měli přijet, aby nedocházelo ke kumulaci aut před vjezdem do zámku. Do areálu budete vjíždět po cca 10 - 15 autech. Poté, co budou všechna auta ze skupiny vybalená, proběhne výměna, parkování bude dle instrukcí na místě. Stánky prosím stavte až po zaparkování! Nejprve si vše vyložte z auta a auto z areálu odvezte, poté si můžete v klidu vše postavit a nachystat.

Přesný čas spolu s pořadovým číslem stánkového místa, podle kterého Vás budou organizátoři umisťovat, naleznete v tabulce níže. Pod tabulkou jsou i vysvětlivky. Stánek stavte vždy vpravo od čísla! Prosím o kontrolu údajů, pokud by byla nějaká změna, ozvěte se, děkuji.

Toto opatření je zejména pro Vás, abychom se vyhnuli stresům a zmatkům před začátkem, prosím Vás v tomto směru o spolupráci a pokud se někomu jeho určený čas příjezdu nebude hodit, prosím kontaktujte mne emailem, nebo telefonicky, abych vše mohla efektivně přeorganizovat. Pakování je po celou dobu akce pro Vás zajištěno zdarma.

Po skončení akce prodejce opustí místo v původním stavu a osobně předá pořadatelům.

Současně s bohatým programem budou probíhat další aktivity a organizované prohlídky zámku, viz informace na webových stránkách.

Bližší informace o zámku neleznete na webu www.zamekmitrowicz.cz

Těším se na spolupráci.

Marta Matušková

Informace před akcí/přihlášení:

Přihlašujte se prostřednictvím emailu matuskova@mitrowicz.cz. Pro nové řemeslníky prosím o uvedení následujících údajů: jméno a příjmení, email, telefon, typ prodávaného zboží, popis a rozměr stánku (připojení na elektriku, vodu apod.), ideálně i fotografii stánku se zbožím, dále pak stylové oblečení (ano/ne), předvádění řemesla, workshop či rukodělná dílnička pro děti (specifikace) a v neposlední řadě typ auta (osobní/s vozíkem/dodávka) z důvodu organizace parkování. Pro řemeslníky, kteří již u nás byli (nebo tyto údaje již nahlásili) stačí jen kontrola dle přiložené tabulky, pokud není změna. Po přihlášení počkejte na potvrzení o účasti, vyhrazujeme si právo na výběr řemeslníků z důvodu pestrosti nabídky a rozumné konkurenceschopnosti, jde nám o to, aby jste i Vy u nás byli spokojení.

Požadujeme originální či tradiční výrobky, stylové stánky (nejlépe s dřevěnou konstrukcí a plátnem, ne s igelitovými plachtami či reklamními slunečníky) a stylové oblečení (ideálně historický kostým), velmi uvítáme ukázky jednotlivých řemesel, nebo rukodělné dílničky pro děti. Pro zájemce zajišťujeme pronájem stánků za poplatek 400.- Kč, stánek je na místě připravený, stejně tak zajišťujeme i bourání. Poplatek za pronajatý stánek se platí 14 dní předem převodem na účet, pokud není individuálně domluveno jinak.