Vážení partneři a příznivci,                                                                                                                                   

jelikož se snažíme neustále zvyšovat úroveň Mariánské pouti, jakožto kulturní akce s historickým odkazem, budeme velmi rádi za jakoukoliv podporu z Vaší strany. Děkujeme Vám, kteří jste v minulých letech pomohli a doufáme, že nám i nadále zůstanete nakloněni!

Zároveň se obracíme na Vás, kteří chcete být nápomocni i v letošním roce. Přivítáme hmotnou (dárky pro děti) i mediální podporu a budeme se těšit na osobní setkání a na spolupráci.

Druhy partnerství

 • Mediální partner – podpora mediální
 • Partner  – podpora materiální ve formě drobných dárků pro děti

Partnerům nabízíme

 • Logo Vaší společnosti bude uvedeno:
  • na internetových stránkách Mariánské pouti www.marianskapout.cz propojenými se stránkami zámku Mitrowicz www.zamekmitrowicz.cz v aktivní podobě s proklikem na Vaše webové stránky.
  • na propagačních materiálech akce (plakát, barevný, A2 - 2 000 ks, leták A4, barevný, 4 000 ks), intenzivní reklamní kampaň v jihočeském regionu bude vedena v minimální délce 60 dní.
 • V místě konání akce Vám poskytneme reklamní plochu pro nainstalování reklamních předmětů (banery, plakáty, propagační materiály).
 • Poskytneme Vám „volné vstupenky“ na Mariánskou pouť a v případě zájmu i na prohlídku zámku (předem domluvený počet vstupenek je možné věnovat Vašim zaměstnancům a přátelům).

Možnosti mediální a materiální podpory

 • Propagace Mariánské pouti (rádiem, tiskem, umístěním reklamních bannerů na webových stránkách).
 • Hmotný dar použitý jako odměna pro děti za jejich účast v Rytířském turnaji (ideálně cca 300-500 drobných předmětů).
 • Nákup vstupenek – velmi oblíbená forma finanční podpory.
 • Po osobní domluvě i jiné možnosti.